Er beweegt wat aan de stroom


 

Geen rimpel op de stroom ?

 

Het is akelig stil in stroomland, tenminste wat de tarieven betreft.

Deze en vorige week zijn er wel heroÔsche discussies geweest, en zullen er ongetwijfeld nog meer volgen, over het al dan niet voortbestaan van de Belgische nucleaire centrales. Dit kan enorme gevolgen hebben voor de prijzen van - laat ons zeggen - over een tiental jaar, wat het belang van deze discussies aantoont, maar voor vandaag : geen probleem.

Daar waar in december 2001 de industriŽle gebruikers met een jaarlijks verbruik van meer dan 1 miljoen kWh nog met de handen in het haar zaten omdat zij niet wisten bij welke leverancier zij moesten aankloppen om de beste prijzen te bedingen, heerst op de dag van vandaag de volledige rust. Deze op 1 januari 'vrijgekomen' gebruikers hebben gemerkt dat zij blijvend worden bevoorraad, ook al hebben zij niets ondernomen. Bovendien noteren zij nu meestal voordeliger prijzen dan voorheen. Enkele overstappers zijn ondertussen zelfs naar de oude stal teruggekeerd !

Ook langs de zijde van de leveranciers is het kalm : hun aanvankelijke zenuwachtigheid, door de onzekerheid over de kosten die zij zouden moeten dragen voor het transport van de elektriciteit, is verdwenen. Het probleem zelf is nochtans niet opgelost. Er zijn nog altijd geen officieel goedgekeurde tarieven.

De Belgische regering heeft wel voor de zoveelste maal aangekondigd dat zij op 15 maart een definitieve beslissing zal nemen over de aanduiding van de landelijke netbeheerder, zodat de regulator (CREG) eindelijk de prijzen voor dit landelijk transport zal kunnen controleren en goedkeuren.

Ook de beheerders van de regionale distributienetten, die stilzwijgend en voorlopig automatisch hun functie hebben opgenomen, hebben al even stilzwijgend indicatieve transportprijzen vastgelegd. Bij sommige vind je, mits een klein beetje zoeken, deze prijzen ook terug op hun website. De publicatie van de transportprijzen is trouwens wettelijk verplicht. Bij andere zul je er ook na lang zoeken nog niet achter komen. Iedere intercommunale vermeldt wel dat de gepubliceerde prijzen indicatief zijn en slechts een 'voorschot' betekenen op de werkelijke prijzen, die dan later zullen worden verrekend. Voorzichtigheidshalve wordt er ook aan toegevoegd dat de vermelde prijzen exclusief taksen, allerhande toeslagen en de kosten voor de openbaredienstverplichtingen zijn die de overheid hierop zou kunnen toepassen. De hoogte van deze taksen, toeslagen en verplichtingen zijn immers evenzeer nog grote onbekenden.

Het valt op dat men ervan uitgaat dat de klanten zelf een transportcontract moeten ondertekenen, dit in tegenstelling met de vermelding op de website van de gewestelijke regulator (VREG), dat de leveranciers een 'all-in' contract dienen aan te bieden. De prijzen varieren van eenvoudig 11 euro per getransporteerde MWh, tot ingewikkelder formules naargelang het aantal uren dat men van het net gebruik maakt.

De gemengde intercommunales afficheren alle dezelfde eenvoudige prijs; deze van de zuivere sector verschillen van intercommunale tot intercommunale.

Ook voor wat de huishoudelijke tarieven betreft, lijkt men wel in slaap te zijn gevallen. Zowel in het tijdschrift "Energie" van de gemengde intercommunales, als op de website van Electrabel, vermeldt men nog steeds prijzen voor tariefformules die reeds sinds 1 januari zijn afgeschaft (zie onze nieuwsbrief van 27 december 2001, de archieven op www.energietarieven.be/archief/ar011227.htm en het overzicht van de huishoudelijke tarieven op www.energietarieven.be/huishoudelijk.htm). Zij hebben het ook nog over de 'tijdelijke kortingen', die eveneens uitsluitend in 2001 werden toegepast.

Je had het al gemerkt, maar ook bij stroomtarieven.be is alles rustig. De eerste verjaardag van de website en de eerste jaargang van deze nieuwsbrief, is ongemerkt voorbijgegaan. De bladzijde "leveranciers kunnen hier melding maken van hun tarieven", die op onze website was voorzien, blijft nog steeds leeg. De concurrentie wordt ook in andere media (nog) niet gevoerd. Het aanvankelijk enthousiasme voor de magische datum van 1 juli 2003, waarop iedereen, zelfs Jan met de Pet, vrij zijn leverancier kan kiezen, heeft plaats gemaakt voor gelatenheid. Of is dit maar een stilte voor de storm?

 


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Home | Terug |